Zadania różne

Zadanie 1.

Wyobraź sobie, że jesteś grafikiem zajmującym się projektowaniem opakowań do różnych substancji stosowanych w domu. Otrzymałeś zlecenie, aby zaprojektować opakowanie do 3 substancji: toksycznej, łatwopalnej, wybuchowej. Jak będą wyglądały oznaczenia, których musisz użyć na tych opakowaniach?

Zadanie 2.

Twój młodszy brat jest bardzo ciekawy otaczającego go świata. Jakie zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych powinieneś mu przekazać, aby nigdy nie stała mu się krzywda z tego powodu?

Zadanie 3.

Należysz do grupy zajmującej się propagowaniem ochrony środowiska. Zaprojektuj plakat informacyjny, na którym ujmiesz zasady oszczędnego korzystania z zasobów wody, energii, gazu.

Zadanie 4.

Wyobraź sobie, że kandydujesz na stanowisko Ministra do spraw Ochrony Środowiska. W trakcie trwania kampanii przedwyborczej chcesz przed  wyborcami rozpropagować zasady postępowania w środowisku przyrodniczym. Co będzie zawierało Twoje przemówienie? Napisz je.

<< Sprawdź, czy potrafisz...