Krˇtkie sprawdziany szˇstoklasisty

Wybierz sprawdzian do rozwi╣zania:

 

 

 

<< Sprawdč, czy potrafisz...