Test 1

1.      Aby żyć na lądzie, potrzebne są następujące czynniki (wybierz najwłaściwszą odpowiedź):

a.       powietrze, światło, woda, gleba, pokarm

b.      słońce, gleba, pokarm, powietrze

c.       światło, woda, tlen, pokarm

2.      Wybierz odpowiedź, która zawiera właściwą kolejność etapów powstawania gleby:

a.       powstanie próchnicy, powstanie zwietrzeliny, pojawienie się bakterii i porostów

b.      pojawienie się bakterii i porostów, powstanie próchnicy, powstanie zwietrzeliny

c.       powstanie zwietrzeliny, pojawienie się bakterii i porostów, powstanie próchnicy

3.      W skład gleby nie wchodzi:

a.       ozon

b.      okruchy minerałów

c.       próchnica

4.      Która z odpowiedzi jest zła? Rośliny doniczkowe należy przesadzać, ponieważ:

a.       korzenie potrzebują miejsca, aby się móc dalej rozrastać

b.      roślina potrzebuje świeżej gleby z solami mineralnymi do dalszego wzrostu i rozwoju

c.       dotychczasowa gleba zawiera za dużo soli mineralnych, co jest niekorzystne dla rozwoju rośliny

5.      System korzeniowy palowy występuje u roślin:

a.       dąb, por, cebula

b.      sosna, burak, marchew

c.       świerk, pietruszka, cebula

6.      Wiązkowy system korzeniowy występuje u rośliny:

a.       żyto

b.      burak

c.       marchew

7.      Która z wymienionych funkcji nie jest funkcją korzenia?

a.       przewodzenie wody i soli mineralnych z gleby do innych części rośliny

b.      fotosynteza

c.       utrzymywanie rośliny w podłożu

8.      Która z wymienionych funkcji nie jest funkcją łodygi?

a.       przewodzenie substancji z korzenia do liści rośliny

b.      fotosynteza

c.       rozmnażanie przez zarodniki

9.      Która z roślin nie ma pojedynczych liści?

a.       dąb

b.      kasztanowiec

c.       topola

10.  Liście złożone to liście, które:

a.       mają powcinany brzeg blaszki liściowej

b.      mają na jednym ogonku kilka blaszek liściowych

c.       występują u traw

11.  Wybierz tę odpowiedź, w której zawarte są organizmy samożywne:

a.       sosna, marchew, żubr

b.      dąb, trawa, ogórek

c.       motyl niepylak, pająk topik, słonecznik

12.  Który z organizmów jest cudzożywny?

a.       pływak żółtobrzeżek

b.      dąb

c.       pomidor

13.  Która z wymienionych funkcji jest funkcją kwiatu?

a.       rozmnażanie

b.      przewodzenie wody w kierunku liścia

c.       utrzymywanie rośliny w podłożu

14.  Zaznacz tę odpowiedź, w której wymienione zostały wszystkie najważniejsze części kwiatu.

a.       dno kwiatowe, pręciki, słupek, płatki kielicha, działki korony

b.      słupki, pręciki, płatki kielicha, działki korony

c.       pręciki, słupek, dno kwiatowe, działki korony, działki kielicha

15.  Która z roślin nie występuje powszechnie w najbliższej okolicy?

a.       sosna zwyczajna

b.      mikołajek nadmorski

c.       leszczyna pospolita

16.  Który z wymienionych organizmów nie jest owadem lądowym?

a.       konik polny

b.      nartnik

c.       żuk gnojarek

17.  Który z wymienionych ślimaków jest ślimakiem lądowym?

a.       błotniarka stawowa

b.      zatoczek

c.       winniczek

18.  Który ptak nie występuje powszechnie w okolicy?

a.       dzięcioł

b.      wróbel

c.       sokół

19.  Wybierz te ssaki, które nie żyją pod ziemią.

a.       ryjówka, kret

b.      nornica, kret

c.       kuna, wiewiórka

20.  Który z organizmów nie żyje na lądzie?

a.       wioślarek

b.      nornica

c.       ryjówka

21.  Który z łańcuchów pokarmowych jest poprawny i możliwy do spotkania w rzeczywistości?

a.       żyto –> mysz –> kot

b.      ser –> mysz –> kot

c.       dżdżownica –> mysz -> kot

22.  Która substancja jest rozpuszczalna w wodzie?

a.       tlen

b.      węgiel kamienny

c.       granit

23.  Wybierz tę odpowiedź, która zawiera nazwy organizmów jednokomórkowych:

a.       euglena, pantofelek, trąbka

b.      euglena, trąbik, okrzemka

c.       ameba, nartnik, karp

24.  Wybierz odpowiedź, która zawiera wyłącznie słodkowodne ryby:

a.       śledź, karp, szczupak

b.      okoń, szczupak, płastuga

c.       węgorz, karp, szczupak

25.  Zaznacz odpowiedź, która zawiera nazwy mięczaków słodkowodnych:

a.       winniczek, szczeżuja

b.      pluskolec, pływak żółtobrzeżek

c.       zatoczek, błotniarka

26.  Który z wymienionych owadów nie jest bezpośrednio związany ze środowiskiem wodnym?

a.       komar brzęczący

b.      pływak żółtobrzeżek

c.       chrabąszcz majowy

27.  Wybierz poprawne zdanie:

a.       topik to pająk wyłącznie lądowy

b.      pająki to drapieżniki

c.       ślimaki nie są mięczakami

28.  Płazem jest:

a.       żółw błotny

b.      jaszczurka zwinka

c.       żaba zielona

 

<< Sprawdź, czy potrafisz...