Tabele, wykresy, diagramy

 

1. Tworzenie tabeli i diagramu słupkowego. "Grzybobranie"

2. Tworzenie diagramu słupkowego. "Wody na kuli ziemskiej"

3. Tworzenie wykresu. "Zmiany temperatury"

4. Odczytywanie danych z wykresu.

5. Tworzenie tabel i wykresów.

 

<< SprawdŸ, czy potrafisz...