Skala

Zadanie 1. 

Uzupełnij brakujący rodzaj skali.

Skala liczbowa

Skala mianowana

Skala liniowa

1: 2 000 000

 

 

 

1: 1 500 000

 

 

 

 

0   5               km  

 

1 cm-->500 000cm-->... km

0  

1: 150 000

1 cm-->.... cm--> ...

0                    m  

 Zadanie 2. 

Odległość między dwoma miastami wynosi 50 kilometrów. Na mapie łączy je odcinek długości 5cm. W jakiej skali wykonano mapę?

Zadanie 3. 

W skali 1:10 odcinek ma długość 10 cm. W rzeczywistości odcinek ma długość ....... cm

W skali 1:100 odcinek ma długość 10 cm. W rzeczywistości odcinek ma długość ....... cm

W skali 1:1000 odcinek ma długość 10 cm. W rzeczywistości odcinek ma długość ....... cm

W skali 1:50 odcinek ma długość 5 cm. W rzeczywistości odcinek ma długość ....... cm

W skali 1:50 odcinek ma długość 10 cm. W rzeczywistości odcinek ma długość ....... cm

W skali 1:250 odcinek ma długość 10 cm. W rzeczywistości odcinek ma długość ....... cm

Zadanie 4. 

Po zmierzeniu na mapie odległości między dwoma miastami otrzymałeś wynik 8 cm. Pod mapą zauważyłeś następujące oznaczenia skali:


      1: 500 000

Oblicz, jaka w rzeczywistości będzie odległość między tymi miejscowościami.

 

<< Sprawdź, czy potrafisz...