Dopasowywanie

Połącz nazwisko naukowca z jego odkryciem naukowym

Maria Skłodowska - Curie
Aleksander Fleming
Karol Darwin
Kazimierz Funk
Ludwik Pasteur
Karol Linneusz