Praca z planem miasta

Odczytaj z planu informacje i odpowiedz na pytania.

 

1. W jakim kierunku od Rynku Starego Miasta znajduje się najbliższy teatr?

        NW         NE                   SW          SE                  E

2. Ile cennych budowli zabytkowych znajduje się na tym fragmencie planu?

        5-10;               11-20;                         21-30              WIĘCEJ NIŻ 30

3. Ile parkingów możesz odnaleźć na planie?

        1-3                  4-7                  8-10                WIĘCEJ NIŻ 10

4. W której części planu znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy?

................................................................................................................................................

5. Czy na podstawie planu jesteś w stanie odpowiedzieć, jakie miasto jest na nim przedstawione?

................................................................................................................................................

 

* Plan zaczerpnięto z podręcznika Przyroda E. Kłos, E. Błaszczyk i in.

 

<< Sprawdź, czy potrafisz...