<< WSTECZ

Rozwiąż zadania :


Uzupełnij zdania wpisując we właściwym miejscu: grzmot, wichura, śnieg, huragan:


Wszystkie substancje składają się z ....................................

Drobiny tej samej substancji są jednakowe, drobiny różnych substancji są....................................

Drobiny cieczy poruszają się szybciej niż drobiny substancji............................................

W wysokiej temperaturze drobiny poruszają się........................... niż w temperaturze niskiej.

Drobiny .......................poruszają się swobodnie z dużą prędkością.


OBEJRZYJ MAPĘ ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ I ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

Skala 1:100

Wokół domu Zosi rosną lasy .......................................................... (iglaste/liściaste)

Na południu od domu Zosi występuje zbiornik wodny o nazwie ................................. (jezioro/rzeka)

Na mapie występuje pagórek, którego szczyt wynosi .......................... (200 m n.p.m./600 m n.p.m.)

Wysokość względna tego pagórka wynosi ....................................... (300 / 400 metrów)

Wysokość bezwzględna  tego pagórka wynosi ....................................... (400 / 600 m n.p.m.)

Wschodni stok pagórka jest .................................. (łagodny / stromy)

Wokół jeziora występuje ................................. (bagno / łąka)


 W jakim kierunku świata będzie szła Zosia (podaj nazwy polskie i skróty angielskie)

¨     Z domu nad jezioro ..................................................................................................

¨     Z przystanku PKS nad jezioro ....................................................................................

¨     Ze schroniska na przystanek PKS ...............................................................................

¨     Ze stacji benzynowej do kościoła ...............................................................................

¨     Z kościoła na przystanek PKS ....................................................................................

¨     Z pagórka na przystanek PKS ....................................................................................


Gdy chcesz zmierzyć ciśnienie użyjesz .........................(barometru/termometru), a jego wartość odczytasz w jednostkach o nazwie .........................(temperatura/hektopaskale).

Gdy wykonasz niedokładny i wykonany bez zastosowania skali rysunek swojego podwórka będzie to .........................(szkic/plan).

Na mapie hipsometrycznej wyżyny zaznacza się kolorem .........................(zielonym/żółtym), niziny kolorem .........................(czerwonym/zielonym), a krajobrazy górskie ............................................(żółtym/czerwonym).

Linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości to .........................(poziomica/horyzont).

Mgła to .........................(osad/opad), a śnieg i grad to ......................... (opad/osad).


Co możesz wykorzystać w celu oznaczenia kierunków świata?

GNOMON, NIWELATOR, GWIAZDA POLARNA, BAROMETR, KOMPAS, KORONY DRZEW, ZEGAREK ELEKTRONICZNY, ZEGAREK ZE WSKAZÓWKAMI, ANTENY SATELITARNE, POZIOMICE, DESZCZOMIERZ


Uzupełnij luki w zdaniach podanymi wyrazami: zginacz, tlen, wilgotne, komórki płciowe, oczyszcza, suche, prostownik, ociepla, zapłodnienie, dwutlenek węgla

Do prostowania ręki używany jest miesień o nazwie _________________. 

Podczas wydychania z płuc wydostaje się gaz o nazwie _________________. 

Proces polegający na połączeniu komórki jajowej z plemnikiem nazywa się _________________.  

Jeśli powietrze jest zimne, to w jamie nosowej _________________ się. 

Powietrze odpowiednie do oddychania powinno być _________.


Które z podanych cech pozwolą zaliczyć Ci organizm do ssaków?

 OBECNOŚĆ PIÓR, WŁOSY, SZEROKO ROZSTAWIONE KOŃCZYNY, POROŻE, MAŁŻOWINA USZNA, BARDZO DOBRZE ROZWINIĘTY MÓZG, ŻYWORODNOŚĆ, KARMIENIE MŁODYCH MLEKIEM, SŁABO ROZWINIĘTY MÓZG, KOŃCZYNY PODPIERAJĄCE CIAŁO, OPIEKA NAD POTOMSTWEM, BRAK UZĘBIENIA, BŁONA PŁAWNA MIĘDZY DOLNYMI KOŃCZYNAMI


Poniżej znajdują się zdania – Twoim zadaniem jest udzielenie właściwej odpowiedzi: czy zdanie mówi PRAWDĘ, czy jest FAŁSZYWE?

Pająki należą do stawonogów

PRAWDA

FAŁSZ

Owady mogą mieć 4 pary skrzydeł

PRAWDA

FAŁSZ

Wszystkie polskie gady są chronione

PRAWDA

FAŁSZ

Kukułka nie opiekuje się potomstwem

PRAWDA

FAŁSZ

Sowy mają doskonały słuch

PRAWDA

FAŁSZ

Mysikrólik to najmniejszy polski ptak

PRAWDA

FAŁSZ

Niektóre owady żyją w grupie i tworzą społeczeństwa

PRAWDA

FAŁSZ

Mięczaki są kręgowcami

PRAWDA

FAŁSZ

Jaszczurki nie odrzucają ogonów

PRAWDA

FAŁSZ

Gady są zmiennocieplne

PRAWDA

FAŁSZ


Spośród podanych organizmów wybierz te, które są samożywne : JASKÓŁKA, ŚWIERK, WINNICZEK, TRAWA, ŻABA, ZAWILEC, POMIDOR, ZAJĄC, PASIKONIK ZIELONY, SAŁATA


1.      Ojcowski Park Narodowy leży: na Wyżynie Krak.-Częstochowskiej/ w Wolińskim PN / w Białowieskim PN

2.      Kosodrzewina to:   Gatunek paproci / Gatunek mchu /Mała sosna

3.      Wisła bierze początek na stoku o nazwie:  Owcza Góra/ Barania Góra/ Kozia Góra

4.      Rośliną chronioną w Tatrach jest:  Dziewięćsił / Topola pospolita/ Trzmielina

5.      Stalaktyt to: Rodzaj nacieku w kształcie sopla, zwisającego ze stropu jaskini/ Rodzaj nacieku występujących w dnach jaskiń krasowych/ Nazwa znanej jaskini w Tatrach Wysokich

6.      W liściu paproci zarodnie służące do rozmnażania się rośliny występują na: spodniej stronie liścia/ na górnej stronie liścia/ na obu stronach liścia


Uporządkuj etapy zakładania akwarium:

A. Sadzimy rośliny

B. Dokładnie myjemy akwarium

C. Montujemy filtr i natleniacz

D. Wlewamy wodę

E. Urządzamy dno akwarium

F. Po 2-3 dniach wpuszczamy ryby

G. Płuczemy piasek i żwir

Uporządkuj etapy przesadzania roślin:

 A. Wyjęcie rośliny ze starej doniczki

B. Podlanie rośliny

 C. Umieszczenie w doniczce przesadzanej rośliny

 D. Umieszczenie na dnie glinianych skorupek

 E. Umocowanie rośliny i dokładne obsypanie ziemia

F. Wsypanie trochę ziemi na dno doniczki

G. Przygotowanie doniczki i ziemi.

Podaj po dwa przykłady:

Roślin posiadających kłącze
Grzybów kapeluszowych
Roślin owocujących
Roślin dwuletnich
Bakterii
Protista
Roślin mających nasiona w szyszkach
Ptaków nielatających
Pajęczaków
Zwierząt pokrytych łuskami
Owadów
Mięczaków
Roślin zarodnikowych
Zwierząt wodno-lądowych
Zwierząt pokrytych włosami
Ssaków wodnych
Stawonogów
Ryb słodkowodnych
Grzybów bezkapeluszowych
Gadów
Płazów

<< WSTECZ